Anasayfa » Haberler »BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu Toplantısı Yapılmıştır.


BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu Toplantısı Yapılmıştır.

Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK), Yönetmelikler Komisyonu toplantısı 29 Aralık 2016 tarihinde Harita Genel Komutanlığında yapılmıştır. Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) Yönetmelikler Komisyonu (YK) tarafından Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliği güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.  

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmeliği, ülkemizde kalkınma amaçlı olarak coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektörün büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisini ulusal jeodezik datum ve belirlenen standartlarda üretmesini/ürettirmesini sağlamaktadır.

29 Aralık 2016 tarihinde Harita Genel Komutanlığında yapılan BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu toplantısında; MSB.lığı tarafından 09 Mayıs 2016 tarihinde “batimetrik ölçüler” ile ilgili hususların yeniden incelenmesi için Hrt.Gn.K.lığına gönderilen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretim Yönetmelik Taslağı hakkında BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu tarafından nihai hale getirilen Taslak Yönetmelik yürürlüğe konulması için gerekli işlemlerin başlatılması maksadıyla 03 Ocak 2017 tarihinde Hrt.Gn.K.lığı tarafından MSB.lığına gönderilmiştir.

Söz konusu Taslak Yönetmelikte yer alan önemli değişiklikler;

  1.  Analog kamera yerine, metrik kamera tanımına uyması kaydıyla tüm kameraların kullanılabilmesi,
  2.  Fotogrametrik yöntemle üretilecek haritaların doğruluk kriterlerinin, ölçeğine göre ‘‘Yer Örnekleme Aralığı’’ cinsinden tanımlanması,
  3.  Yönetmelikte belirtilen doğruluk kriterlerini sağlamak şartıyla ‘‘yeni teknolojilerin’’ kullanılabilmesi,
  4.  TUSAGA-Aktif Sistemi kullanılarak nokta koordinatlarının belirlenebilmesidir.

Tarih: 29/12/2016