Anasayfa » Haberler »Harita Genel Komutanlığı ve Üniversitelerimiz Tarafından Yürütülecek ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ Belirlenmiştir.


Harita Genel Komutanlığı ve Üniversitelerimiz Tarafından Yürütülecek ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ Belirlenmiştir.

      Toplumların sanayi toplumu olarak kabul edildiği 20’nci asırda, ekonomi; kıt kaynakların kullanımı ile ilgili bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır. 21’inci asır bilgi toplumunda ise bu tanım geçerliliğini yitirmiş, temel stratejik kaynak haline gelen bilginin, sanayi toplumunun sınırlı sayıdaki hammaddeleri gibi kıt bir kaynak olmadığı, insanlığın gelişmesindeki temel unsurun;  bilgi toplamak, bilgiyi biriktirmek, iletmek ve kullanmak olduğu, kabul gören genel bir görüş haline gelmiştir.

      Bilgiyi etkin kullanan toplumların çok daha hızlı ve dinamik bir gelişme göstermeleri yanında, yine bu toplum bireylerinin çağdaş hizmetlerden en üst düzeyde yararlandıkları da bir gerçektir. Esasında bilgi çağı, “kapalı toplumdan açık topluma geçiş”in de öncüsü olmuştur.

      21’inci asır, bilgi çağının ve bu çağa ayak uyduran, bilgiye sahip olan toplumların asrı olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu nedenle, gelişmenin ana unsuru olan “bilgi” kavramını, bilinen herhangi bir kavramla eşleştirmek gerekirse, “güç”  kavramını kullanmak en doğru seçenektir.

      Günümüzde neredeyse “konumdan bağımsız” hiç bir bilgi kalmamış, her bilgi, mutlaka bir koordinat/konum bilgisiyle tanımlanır hale gelmiş ve “coğrafi bilgi”  kavramı ortaya çıkmıştır.  Günümüzde, bilginin en az % 97’si “konum/koordinat” içermektedir.

      Ülkemizde coğrafi veri üretimi, tarihsel süreç içinde önceleri az sayıdaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiş, son 30 yılda ise, coğrafi veriyi üreten ve bu verilere ihtiyaç duyan kurumlar hızla artmıştır. Bunun sonucunda coğrafi bilgi üretimine ve paylaşımına yönelik koordinasyon ve işbirliği de önem kazanmıştır.

      1818 yılından itibaren çağın gereklerine uyarak birçok aşamadan geçerek günümüze ulaşan, ülkemizin tek ulusal haritacılık kurumu Harita Genel Komutanlığı 199 yıllık birikimi ve tecrübesiyle her türlü altlık coğrafi bilgiyi ilk elden, en başından toplayarak, ülkemizin temel coğrafi hazinesini oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Harita Genel Komutanlığı, ürettiği bu kıymetli verileri ülkemizin kalkınma ve savunma amaçları doğrultusunda kullanılmasını hedeflemiş ve çalışmalarını bu yönde geliştirme gayreti içerisinde olmuştur.

      Bu temel coğrafi bilgi hazinesi ile Harita Genel Komutanlığı, güvenlik ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, kalkınmaya yönelik tüm yatırım projelerinde, eğitim ve bilimsel çalışmalarda coğrafi bilgi hazinesini paylaşarak mümkün olan her türlü desteği sunmaktadır.

      Harita Genel Komutanlığının sahip olduğu bu coğrafi bilgi hazinesinin paylaşılarak daha da büyümesi adına; 2015 ve 2016 yılları içerisinde bünyesinde harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği bölümleri ile jeofizik mühendisliği gibi harita mühendisliğine yakın ve birlikte çalışan disiplinlerde bölümleri bulunan 40 üniversite ile, haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlanması amacıyla ile eğitimde işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
      
       Bu kapsamda;

       2015-2016 döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından önerilen 2 araştırma çalışmasının faydalı olacağı değerlendirilmiş ve 29 Ocak 2016 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesiyle, 24 Haziran 2016 tarihinde de Karadeniz Teknik Üniversitesi ile alt protokoller imzalanmıştır.

       2016-2017 dönemine yönelik olarak ise; Harita Genel Komutanlığınca araştırılmasına ihtiyaç duyulan “Öncelikli Araştırma Konuları” üniversitelere bildirilmiş, üniversitelerden haritacılık alanında desteklenmesini istedikleri, varsa diğer araştırma konularının bildirilmesi talep edilmiştir. Bunun sonucunda 10 Üniversitemiz tarafından desteklenmesi talep edilen 15 araştırma çalışmasının Harita Genel Komutanlığınca da desteklenmesine ve faaliyet takvimine göre alt protokoller imzalanmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

       Sonuç olarak ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerine altyapı ve katkı sağlayan, Harita Genel Komutanlığı ile Üniversitelerimiz arasında yürütülen araştırma ve geliştirme işbirliği faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda bu işbirliği faaliyetlerinin daha da artmasını ve ülkemizin coğrafi bilgi hazinesinin büyütülmesi çalışmalarında faydalı olmasını dilerim.

 

 

Osman ALP
Mühendis Albay
Harita Genel Komutanı

 

 

 

 


Tarih: 20/01/2017