Anasayfa » Haberler »TUJK 2017 Yılı Ödülleri İçin Aday Gösterme Süreci Başlamıştır.


TUJK 2017 Yılı Ödülleri İçin Aday Gösterme Süreci Başlamıştır.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu tarafından, jeodezi alanındaki Türk bilim insanlarına her yıl, TUJK Bilim Ödülü, TUJK Hizmet Ödülü ve TUJK Teşvik Ödülü verilmektedir.

Gerçek veya tüzel kişiler, bir veya daha fazla gerçek kişiyi TUJK Ödülleri için aday gösterilebilirler. Ancak bir aday aynı yıl sadece bir ödül için aday gösterilebilir. 2017 yılı aday gösterme süreci 15 Mayıs 2017 tarihinde sona erecektir.

TUJK Bilim Ödülü için adaylarda aranan şartlar:

a. Alanında asgari doktora derecesine sahip olmak,

b. Türkiye'deki Jeodezi Biliminin gelişmesine somut katkılarda bulunmuş olmak,

c. Jeodezinin diğer bilim dalları ve disiplinlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,

d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.

TUJK Hizmet Ödülü için adaylarda aranan şartlar:

a. Jeodezi Biliminin Türkiye’de gelişmesine somut katkılarda bulunmuş, öğrenciler yetiştirmiş (üniversiteler dışından adaylarda bu şart aranmaz) olmak,

b. Alanında asgari doktora derecesine sahip olmak,

c. Jeodezinin diğer bilim dalları ve disiplinlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, toplantı, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,

d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.

 TUJK Teşvik Ödülü için adaylarda aranan şartlar:

a. Aday gösterildiği tarih itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

b. Aday gösterildiği tarih itibariyle yüksek lisans veya doktora çalışmasına halen devam ediyor veya son iki yıl içinde tamamlamış (diploma tarihi esas alınır) olmak,

c. Yaptığı lisansüstü çalışma veya çalışmalarla Türkiye'deki Jeodezi Biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş ve/veya herhangi bir jeodezi probleminin çözümü için öneride bulunmuş olmak,

ç. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje, yayın ve çalışmalar yapmış olmak,

d. Bu ödülü daha önce almamış olmak.

Başvuruda adayın isim, adres, yaş, akademik ve/veya mesleki nitelikleri ve mesleği belirtilmeli; adayın bilimsel başarıları ve kariyeri hakkındaki genel bilgileri içeren aday gösterme gerekçeleri açıklanmalıdır. Ayrıca, adayın geçmiş çalışmalarına ait yayın listesi ile adayın son yıllardaki çalışmalarının özetini içeren ayrıntılı özgeçmiş bilgisi de başvuruya eklenmelidir.

TUJK ödül yönergesine http://www.hgk.msb.gov.tr/images/kuruluslar/3a54b38441c1311.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bu çerçevede, başvurularınızı 15.05.2017 tarihine kadar tujk_sek@hgk.msb.gov.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.


Tarih: 02/03/2017